Privacy- en cookieverklaring MIJNenergieinzicht

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 28 mei 2021.

Jouw privacy is voor MIJNenergieinzicht, onderdeel van Benergy B.V. (hierna: Benergy), van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij Benergy doen met informatie die wij over jou te weten komen, wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening of onze websites www.mijnenergieinzicht.nl en mijn.energieinzicht.nl bezoekt. Door Mijnenergieinzicht te gebruiken en daarmee gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

 

Het leveren van onze diensten

Via onze dienstverlening kan je inzicht krijgen in jouw eigen energieverbruik via een slimme meter. Je kunt inloggen via mijn.energieinzicht.nl/login. Om in te loggen kan je een account aanmaken of gebruik maken van jouw Facebook– of Google-account. Als je wilt weten wat deze partijen met jouw persoonsgegevens doen, lees dan de privacyverklaringen van de betreffende platforms.

De volgende gegevens verwerken we van gebruikers:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Zelfgekozen wachtwoord
 • Social media koppeling (optioneel)
 • Meternummers
 • Meterstanden
 • Energie- en gasverbruik
 • Energie- en gaskosten
 • Woonsituatie
 • Duurzaamheid huis

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van onze

doelstellingen. Daarnaast respecteren we de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop hiervan

vernietigen we de persoonsgegevens of bewaren we ze geanonimiseerd, zodat ze niet meer

te herleiden zijn naar een persoon. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

 

Nieuwsbrief en verbruiksoverzicht

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief, waarin wij jou maximaal één keer per maand per e-mail informeren over MIJNenergieinzicht en woningverduurzaming. Ook kan je je aanmelden voor een maandelijkse e-mail met daarin een overzicht van jouw verbruiksgegevens van de voorgaande maand.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Verbruiksoverzicht

Wij versturen jou enkel de nieuwsbrief of een overzicht van jouw verbruiksgegevens, wanneer jij hier expliciete toestemming voor gegeven hebt. Wij bewaren deze informatie, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief of voor de e-mail met daarin jouw verbruiksgegevens. Je kunt je op ieder moment afmelden via de instellingen in jouw account. Ook bevat iedere e-mail een afmeldlink.

 

Contact
Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen, bijvoorbeeld om een vraag te stellen, een intake aan te vragen of voor technische ondersteuning. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier of via de mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

 

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een bezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

 

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Onze partners

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

 

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)

Google Tag Manager

Google Tag Manager stelt ons in staat tags aan onze website toe te voegen. De cookies die worden gebruikt om deze functie op onze website mogelijk te maken, zijn strikt functioneel. Ze kunnen enkel geaggregeerde gegevens verzamelen over het afvuren van tags. Ze worden niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens en verlopen direct na een sessie.

Google Analytics

Google Analytics helpt ons om inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag en de gebruikerservaring op basis van deze informatie te verbeteren. Hiervoor wordt onder andere jouw IP-adres gebruikt. Het laatste gedeelte van het IP-adres is niet zichtbaar en de cookies vervallen binnen twee jaar na de sessie.

Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, wat betekent dat wij afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen of te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter wel informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die wij verkrijgen door het gebruik van Google Tag Manager en Google Analytics wordt overgebracht naar Google. Voor meer informatie over de gegevensverwerkingen door Google verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

 

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Welke privacyrechten heb je?

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via privacy@bencom.nl.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze website of onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

 

Vragen of een klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Benergy B.V.
Stationsplein 13A
3818 LE Amersfoort

E-mailadres: info@energieinzicht.nl

Telefoonnummer: 0342-411359

KvK nummer: 02078914